Kokeilu liikkumisen palvelujen moottorina – yhteistyö, rohkeus ja tieto käyttövoimana

15.9.2017 10.50, Kirjoittanut Noora Lähde
 

Liikkuminen merkitsee minulle arkielämässä sekä keinoa päästä haluttuun määränpäähän että sosiaalista tilaa. Kun muutin Peruun opiskelemaan, huomasin jälkimmäisen vaihtoehdon korostuvan. Paikallisbussissa istuminen jatkuvissa ruuhkissa vaati ensin totuttelua, mutta pian huomasin, että ajan voi käyttää kielitaidon kartuttamiseen, uuden oppimiseen ja small talkin harjoittamiseen.


Liikkumisen palvelut tuovat meille uusia vaihtoehtoja liikkumistavan valintaan, voivat lisätä sujuvuutta ja vähentää päästöjä. Ihmisten ja tavaroiden liikkuminen tehostuu, kun kaikkia liikennemuotoja käytetään. Palvelut vastaavat myös muihin tarpeisiin, kun esimerkiksi yhteiskäyttöautoa koskevaa palvelua käytetään myös uusiin ihmisiin tutustumiseen. Julkisessa keskustelussa uusien palvelujen käyttöönotossa huoli kohdistuu monesti turvallisuuteen, kun puhutaan esimerkiksi tavaroiden kuljetuksesta droneilla tai autonomisista ajoneuvoista.

Leikkaa, liimaa, kokeile

Mitä tulevaisuuden liikkumiselta halutaan? Yksilön, julkisen sektorin ja yritysten odotukset saattavat poiketa toisistaan, kohdata suunnittelupöydillä ja päätyä koko yhteiskuntaa edistäväksi ratkaisuksi. Kannustava yhteistyö sitoo odotuksia ja tarpeita toisiinsa niin, että rohkeus uuden ideoimiselle on mahdollista. Yhteistyössä tulee yleensä hypättyä myös oman laatikon ulkopuolelle ja havaittua synergioita sekä ratkaisuja.

Uuden ideoimisen käyttövoimana toimivat kokeilut. Liikennelabra on esimerkki yhteisestä suunnittelupöydästä, joka edistää kokeiluja, yhteistyötä ja synergioiden löytämistä. Kokeilujen skaalautuvuus markkinaehtoiseksi palveluksi edellyttää tietoa toiminta- ja toimijakentästä, kokeiluista, lainsäädännöstä, vaikutuksista sekä mahdollisista haasteista.

Tieto itsessään ei käynnistä kokeilua, vaan olennaista on osata soveltaa ja löytää uusia mahdollisuuksia. Yllättäjät tulevat toisinaan odottamattomilta sektoreilta, kuten finanssitoimija OP:n DriveNow-liikkumispalvelu, IKEAn ilmoitus valmistaa sähköautojen akkuja tai Amazonin älypuhelinten kehittäminen. Esineiden internet mahdollistaa puolestaan kommunikaation ajoneuvon tai vaikkapa jääkaapin kanssa.

Kaikkia sektoreita koskevat haasteet, kuten ilmastonmuutos, liittävät eri toimijoita yhteen pöytään kansainvälisellä tasolla, EU:ssa, kansallisesti, alueellisesti ja paikallisesti: mitkä ovat keinomme päästöjen vähentämiseksi ja millaisia mahdollisuuksia esimerkiksi kiertotalous ja jakamistalous voivat tuoda.

Testauksesta markkinoille

Viranomainen voi mahdollistaa testaustoimintaa tai tuomaan toimijoita yhteen. Palvelujen käyttöönotto vaatii kokeilua, joka tuo myös tärkeää tietoa päätöksentekoa varten. Yhteiskunnallinen keskustelu myös lisää laajemman kontekstin ymmärtämistä. Millaisia etuja ja mahdollisia haasteita liikkumisen automaatio tuo ikääntyvän väestön tarpeisiin?

Teknologia mahdollistaa uusien palvelujen kehittymisen nopeasti. Mitkä ovat niitä keinoja, jotka lisäävät turvallisuutta ja yhteentoimivuutta, vähentävät päästöjä, edistävät tehokkuutta ja helpottavat elämää? Mitä yhteiskunta haluaa ottaa käyttöön vaikuttaa siihen, milloin testauksesta syntyy markkinaehtoinen palvelu. Jos jokin näistä herätti ajatuksia, pohditaan lisää yhdessä!

#kokeilut
#vaikuttavuus
#Liikennelabra
#tietokäyttöön
#MaaS
#liikkuminenpalveluna

 

 

 

 

Noora Lähde

johtava asiantuntija, tietojohtajan esikunta