Tieliikenteen turvallisuustyön maukas soppa

16.10.2017 13.29, Kirjoittanut Annu Korhonen
 

Onko tämä tärkeää? Kuuluuko tämä meille? Mitä vaikutusta tällä on?

Kaikki tärkeitä kysymyksiä, kun mietitään tieliikenteen turvallisuutta parantaviin toimiin ryhtymistä. Tai kun ajatellaan melkeinpä mitä tahansa kehittämistä tai parantamista – tai tekemistä.


Tieliikenteen turvallisuutta ajatellessa näkökulma ei kuitenkaan ole ihan mustavalkoinen. Onko mikään toimi, mikä mahdollisesti säästää inhimillisiä kärsimyksiä, ei-tärkeä?

Autonrenkaiden urasyvyydet, koulujen saattoliikenteestä juontuvat ongelmat, raskaan liikenteen ajo- ja lepoaikasäädösten noudattaminen, pyöräkaistojen suunnittelu- ja toteutusperiaatteet, kotikäyntejä tekevien sote-hoitajien matkojen aikataulutus, mopokortin vaatimukset, onnettomuustilastoinnin peittävyys, linja-autojen paloturvallisuus, tietyömaiden liikenteen ohjaus, ajoneuvokannan turvallisuusvarusteiden määrä ja käyttö, nopeusrajoituksen ja liikenneympäristön yhteentoimivuus, kaupunkien jakeluliikenteen aiheuttamat häiriöt, huumekuskien määrä, markettien isojen parkkikenttien kävely-yhteydet, ensihoidon toimet onnettomuuspaikalla… Liikenneturvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai kehittämiskohteita ei todellakaan ole vaikea keksiä.

Aika ja rahat eivät kuitenkaan riitä kaikkeen, joten yleensä on vain pakko jotenkin valita ne tärkeimmät ongelmat työn alle.

Asiaa voi pohtia siitä näkökulmasta, kuinka moneen onnettomuuteen tai liikkujaan ongelma liittyy ja asian parantaminen vaikuttaa. Hienointahan on silloin, jos liikenneturvallisuuden parantamisen ohella paranee joku muukin tärkeä asia: kävellen ja pyöräillen tehtyjen matkojen määrä lisääntyy, liikenteen päästöt tai melu vähenevät tai liikkujien tasa-arvo paranee.

Aina näin ei kuitenkaan ole, vaan hyvätkin tavoitteet voivat olla joskus ristiriidassa. Sellaisissa tapauksissa toivoo tietenkin syvempää pohdintaa ja uupumatonta uusien keinojen hakemista, kunnes yhden tärkeän tavoitealueen edistäminen on tehtävissä ilman toisen vaarantamista.

Kumpi painaa: onnettomuudet vai turvallisuuden kokemus?

Monesti kehittämisehdotuksia punniskellessa miettii, että vaikuttaako kehittämistoimi siihen oikeaan turvallisuuteen – onnettomuuksien määrään – vai turvallisuuden tunteeseen? Mutta onko koettu turvallisuus sen vähäpätöisempi kehitettävä kuin onnettomuuksien määrä ja vakavuus?

Koettu turvallisuus on hyvä esimerkki siitä, kuinka liikenneturvallisuus on vain yksi hyvän elinympäristön tekijä. Sujuva, selkeä ja miellyttävä liikkumisympäristö on yleensä myös turvallinen. Turvattomuuden tunne voi syntyä hurjalta tuntuvan liikenteen ohella huonosta valaistuksesta, muiden liikkujien puuttumisesta tai kulkuväylien liukkaudesta.

Nykyisen, ensisijaisesti yksilön omaa etua ajavan kulttuurin muutos kohti empaattisempaa kulttuuria, jossa kanssaeläjien oikeudet ja etenkin heikompien ihmisryhmien toimintaedellytykset huomioitaisiin paremmin, ei ole vain liikennekulttuurin ja turvallisuusasenteiden asia. Empatiavajeesta puhutaankin yleisesti yhteiskunnassa ja sosiaalisen kanssakäymisen ympäristöissä.

Valtionavustusta alueelliseen liikenneturvallisuustyöhön

Trafin tehtäviin on vuoden 2017 alusta kuulunut tieliikenteen turvallisuuden edistämisen valtionavun myöntäminen. Pieni osa valtionavun määrärahasta on tarkoitettu alueellisen liikenneturvallisuustyön teemoihin kunnille, kuntayhtymille ja voittoa tavoittelemattomille yhteisöille.

Kesällä 2017 järjestettiin ensimmäinen hankeavustusten hakukierros. Saimme hakemuksia 27 kappaletta, yhteensä 875 000 euron edestä. Ja kun jaettavana oli vain 200 000 euroa, piti karsintaa tehdä rajusti. Valintaa helpotti osittain se, että olimme määritelleet hakukierrokselle ensisijaisiksi teemoiksi koulumatkojen turvallisuuden ja kuntien toimialojen yhteistyötä korostaen liikenneturvallisuuden parantamisen osana kuntalaisten hyvinvointia.

Tällä ensimmäisellä hakukierroksella saimme laadultaan hyvin vaihtelevia hakemuksia – toisissa oli tarkkaan pohdittu ja valmis hankesuunnitelma, toisissa vasta alustavia aatoksia. Karsintatilanteessa käynnistämisvalmiit ensisijaisiin teemoihin kohdistuneet ehdotukset pärjäsivät paremmin.

Avustusta myönnettiin lopulta 13 hankkeelle. Mukana oli muun muassa vaihtuvan nopeusrajoituksen testaamista koulujen lähellä, uudenlaisen hidastintöyssyn kokeilua, koulujen ja päiväkotien jakelulogistiikkaan kohdistuvaa tutkimusta, erilaisia koulujen liikennekasvatukseen ja koulumatkojen turvallisuuteen liittyviä kokeiluja ja kehittämishankkeita, maahanmuuttajaperheille suunnattua liikenneturvallisuustoimintaa sekä 360-kameran ja dronen käytön kokeilua liikenneturvallisuustutkimuksessa.

Kaikki avustusta saaneet hankkeet on listattu Trafin sivuilla. Sivuille tullaan kokoamaan tietoja tuloksista niin, että muissakin kunnissa voidaan oppia hankkeiden kokemuksista ja hyötyä niissä laadituista aineistoista.

Valtion talousarvioesityksessä on varattu vuodelle 2018 samansuuruinen määräraha, kuin mitä vuonna 2017 on ollut jaossa, siis 200 000 euroa. Trafin nettisivuille tulee aikanaan tietoa seuraavasta hakukierroksesta, joka pyritään avaamaan tämänvuotista aikaisemmin, alkuvuodesta 2018.

Soppa ja sen kokit

Tutusta sanonnasta poiketen tieliikenteen turvallisuus taitaa olla soppa, josta tulee sitä parempi, mitä useampi kokki. Olipa kokkina sitten talvikelien kitkatutkimuksien tekijä, ikäkuljettajien vertaiskouluttaja, kasvatusvastuunsa tunnistava koulutaksin kuljettaja, EU-tasoisia liikenneturvallisuustavoitteita valmisteleva virkamies, mopoasioista nuorten kanssa keskusteleva nuoriso-ohjaaja, rattijuopumusvalvontaa tekevä poliisi tai koulun suojatiellä päivystävä isoisä.

#liikenneturvallisuus

#liikenneturvallisuustyö

#kunnat

 

 

 

Annu Korhonen

johtava asiantuntija, liikenteen uudet palvelut