Liikenteen muutos tehdään aktiivisesti yhdessä

25.1.2018 10.00, Kirjoittanut Mia Nykopp
 

Trafi on täynnä liikenteen kehityksen ja liikennemarkkinoiden asiantuntevia mahdollistajia sekä tietenkin myös liikenteen turvallisuuden, kestävyyden ja toimintavarmuuden vahvoja osaajia. Tätä asiantuntijajoukkoa on ilo johtaa.


 

Vuosi 2018 on käynnistynyt vauhdilla ja olen innolla tarttunut uuteen tehtävääni. Ilahtuneena olen saanut ottaa onnittelujen lisäksi paljon myönteistä palautetta vastaan Trafista ja trafilaisista. Kiitokset siitä!

Tämän ja ensi vuoden tavoitteemme heijastaa toimintaympäristön muutosta. Tulossopimuksessamme on liikennepalvelulain etenemisen varmistamista, ympäristötavoitteiden toteutumisen tukemista, digitalisaation ja tietoliiketoiminnan edistämistä, uusien palveluiden mahdollistamista, kokeiluihin kannustamista sekä liikenteen toimintavarmuuden vahvistamista.

Tulevaa vuotta rytmittää myös liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastouudistus ja haluammekin viedä Trafia aktiivisesti kohti uutta, ensi vuoden alussa aloittavaa virastoa yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Tavoitteemme on olla jatkossakin Liikenteen mahdollistava viranomainen, joka erottuu asiantuntijuudellaan ja asiakaslähtöisyydellään sekä yhteistyökyvyllään.

Sujuva arki syntyy yhdessä

Toimiva liikenne on asiakkaalle oleellinen osa sujuvaa arkea ja monille yrityksistä elinehto. Jotta voimme liikenteen ammattilaisina tarjota asiakkaillemme turvallisen ja laadukkaan palvelun, on meidän tehtävä yhteistyötä. Tarvitsemme liikenteen toimijoiden välistä yhteistyötä, viranomaisten yhteistyötä toimijoiden kanssa, liikennemuotojen välistä yhteistyötä ja myös hallinnonalojen välistä yhteistyötä.

Tavoitteisiin pääsemme Trafin arvoja korostaen, rohkeasti yhdessä. Rohkeasti asiantuntijuuttamme esiin nostaen, yhdessä kumppaneiden ja sidosryhmien kanssa. Kaiken perustana on ajatus Trafista parhaana työpaikkana, jossa osaavat asiantuntijat viihtyvät ja tekevät tulosta yhteistyössä kaikkien viiteryhmien kanssa.

Liikennemarkkinoiden mahdollistava asiantuntija

Liikenteen markkinat ovat murroksessa. Vahvasti säännellyt eri liikennemuotoihin jakautuneet markkinat muuttuvat liikenteen palveluistumisen ja digitalisoitumisen myötä. Syntyy uudenlaisia liikkumispalveluita ja jo olemassa olevien palveluiden käytettävyys paranee.

Markkinoiden muutos tai yhteiskunnan digitalisoituminen ei poista liikenteen tarvetta. Liikkumistavat ja –tottumukset muuttuvat. Ihmisillä on tarve liikkua itse ja liikuttaa tavaraa paikasta toiseen myös tulevaisuudessa. Vahva muutosta eteenpäin sysäävä voima on myös ilmastonmuutos.

Trafissa liikennejärjestelmän kehittäminen ja liikenteen palvelujen tuottaminen perustuu tiedon hyödyntämiseen ja tehtävämme on luoda mahdollisuuksia ja edellytyksiä älyliikenteen kehittymiselle, kaikissa liikennemuodoissa.

Tuoretta tietoa liikenteestä

Liikenteen muutoksessa tieto on avainasemassa ja itseasiassa avain kaikkeen. Trafin uudelta Liikennefakta.fi-sivulta löytyykin kootusti tietoa liikennejärjestelmästämme kokonaisuutena. Sivusto toimii tietopankkina liikennejärjestelmän seurannalle, raportoinnille ja kehittämiselle.

Juuri nyt sivulle on päivitetty vuosiyhteenvedot kaikkien liikennemuotojen turvallisuuden tilasta vuodelta 2017. Turvallisuus näyttää parantuvan kaikissa liikennemuodoissa. On tärkeää jatkaa systemaattista työtä turvallisuustavoitteiden saavuttamiseksi ja turvallisen liikenteen varmistamiseksi.
Liikennefakta-sivustolta löytyy myös paljon tietoa liikenteen ympäristöasioista, liikennemarkkinoiden kehittymisestä sekä liikenteen toimintavarmuuden seurannasta. Kannattaa käydä tutustumassa.

Toimintaympäristö muuttuu, asiantuntijuus säilyy

Toimintaympäristön muutoksessa ja liikenteen murroksessa yhteistyö kaikkien toimijoiden kanssa on keskeistä. Jotta voimme mahdollistaa sujuvaa, turvallista ja joustavaa liikennettä sekä varmistaa, että katsomme aina liikennejärjestelmää kokonaisuutena, on Trafille ensiarvoisen tärkeää aktiivisesti kuulla asiakkaiden ja yhteiskunnan palautetta sekä ymmärtää ja ennakoida miten tarpeet muuttuvat.

Tämän liikenteen asiantuntijuuden pidämme mukanamme ja ajan tasalla toimintaympäristöjen muutoksessa, myös liikenteen ja viestinnän hallinnonalan virastouudistuksessa.

Tulevaisuuden liikenne tehdään yhdessä – tänään.

#digitalisaatio
#liikennepalveluna
#MaaS
#tietokäyttöön
#liikennefakta
#liikennelabra