CORSIA karsimaan lentoliikenteen päästöjä

23.4.2018 10.00, Kirjoittanut Katja Lohko-Soner
 

Lentoliikenteen päästöt ovat olleet tapetilla viime aikoina. Kansainvälisen ilmakuljetusliitto IATAn mukaan maailman lentoliikenteen hiilidioksidipäästöt olivat 815 miljoonaa tonnia vuonna 2016. Lentoliikenne aiheuttaa noin 2 prosenttia maailman hiilidioksidipäästöistä.

Suomessa suhdeluvut ovat saman suuntaisia: kotimaanliikenteen päästöistä 90 prosenttia syntyy tieliikenteessä lentoliikenteen osuuden ollessa noin 2 prosenttia.


Suurin haaste ympäristömielessä on kuitenkin lentoliikenteen jatkuva kasvu. Onkin selvää, että toimenpiteitä tarvitaan lentoliikenteen päästöjen vähentämiseksi. Tällä hetkellä mielenkiinto kohdistuu erityisesti kansainväliseen lentoliikenteen päästöjärjestelmään CORSIAan, jonka viimeiset hionnat ovat parhaillaan työn alla.

 

Lentoliikenne tuplaantuu 15 vuoden välein

Lentokonevalmistajat Airbus ja Boeing ennustavat, että seuraavien parinkymmenen vuoden sisällä tullaan tarvitsemaan 35-40 000 uutta lentokonetta. Näistä 40 prosenttia tulisi korvaamaan vanhoja koneita ja 60 prosenttia vastaamaan kasvuun. Yli kolmannes koneista menisi Aasian markkinoille. Yksinkertaistaen voisi sanoa, että lentoliikenteen määrä kaksinkertaistuu 15 vuoden välein.

Pääsääntöisesti on ajateltu, että päästöjen vähentämiseen on neljä keinoa: teknologiset keinot, lentämisen, lennonjohdon ja infran käytön tehostaminen sekä tulevaisuudessa erityisesti kestäviin vaihtoehtoisiin polttoaineisiin siirtyminen. YK:n alainen Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö ICAO arvioi, että vuonna 2020 vaihtoehtoisilla polttoaineilla on mahdollista pienentää kansainvälisen lentoliikenteen päästöjä 1.3 prosentilla. Vuoteen 2050 mennessä kaikki käytetty lentopolttoaine voisi olla fossiiliselle vaihtoehtoista. Paljon on kuitenkin kiinni päätöksistä, joilla vaikutetaan vaihtoehtoisten polttoaineiden yleistymiseen.

Nämä keinot eivät kuitenkaan riitä liikenteen kasvaessa. Tarvitaan myös neljättä keinoa eli taloudellisia ohjauskeinoja. Esimerkkinä tästä on EU:n päästökauppa, johon lentoliikenne on kuulunut vuodesta 2012. Päästökaupan rinnalle on tulossa ensi vuoden alusta alkaen uusi koko maailman kattava järjestelmä – CORSIA.

Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation eli tuttavallisemmin CORSIA

ICAO saavutti vuoden 2016 yleiskokouksessaan historiallisen päätöksen kansainvälisen lentoliikenteen hiilidioksidipäästöjärjestelmän CORSIAn luomisesta. Yleiskokouksen 185 osallistujavaltioista 180 tuki järjestelmän käyttöönottoa. On ilo huomata, että valtiot ja lentoala toimivat vastuullisesti ja ovat aktiivisesti ryhtyneet toimenpiteisiin järjestelmän puolesta.

Alusta asti järjestelmään on ilmoittautunut tällä hetkellä 73 valtiota, joiden osuus kansainvälisestä lentoliikenteestä on 87,7 prosenttia, Suomi luonnollisesti etunenässä. Mukana on suurista ilmailumaista mm. USA, Kiina ja Yhdistyneet arabiemiirikunnat. Jo alle kymmenen vuoden sisällä CORSIA tulee pakolliseksi kaikille maille, paitsi ihan pienille ja kehittyville.

CORSIAn tavoitteena on, että vuodesta 2020 alkaen lentoliikenteen hiilidioksidipäästöt eivät kasva verrattuna vuosien 2019–2020 päästöjen keskiarvoon. Jos päästöt kasvavat, tulee lentoyhtiöiden hankkia päästöyksiköitä hiilimarkkinoilta. Hyvitysvelvoite koskee lentoyhtiöitä, jotka lentävät CORSIA-järjestelmään kuuluvien valtioiden välisiä reittejä.

Suomalaista asiantuntijuutta ICAOn ympäristökomiteassa – huippuvauhtia kohti toteutusta

CORSIAn valmistelu toi Trafille ensimmäistä kertaa kutsun ICAOn ympäristökomiteatyöhön. Olen itse ollut mukana viime vuoden alusta asti komitean työryhmässä, joka on valmistellut CORSIAn teknisiä yksityiskohtia sekä erityisesti päästöjen tarkkailuun, raportointiin, todentamiseen sekä hyvittämiseen liittyvää standardia ja suosituksia. Trafi on ollut mukana myös standardin vaihtoehtoisia polttoaineita koskevassa työssä.

Tämän standardin valmistelu on ollut uutta monella tapaa ja vuonna 1944 perustettu ICAO onkin ollut ennennäkemättömän edessä. ICAO on luomassa ensimmäistä kertaa globaalia markkinapohjaista päästöjärjestelmää ja hiilimarkkinaa.

Tavallisesti lentoliikenteen turvallisuuteen ja sujuvuuteen liittyvien standardien valmistelu on vienyt alusta loppuun ICAOlta ja sen jäsenvaltioilta suurin piirtein 5-7 vuotta. CORSIAa koskeva standardiluonnos sen sijaan valmistui ennätysajassa: vain reilu vuosi yleiskokouksen päätöksestä oli standardiluonnos jo jäsenvaltioilla kommentoitavana.

Tahto järjestelmän voimaantuloon on siis kova. ICAOn neuvoston on tarkoitus hyväksyä standardiluonnos kesäkuussa ja voimaan sen on tarkoitus tulla ensi vuoden alusta. CORSIA näyttää lentävän huippuvauhtia maaliin asti.

#lentoliikenne
#ilmastonmuutos
#CORSIA
#päästökauppa
#ICAO
#kestäväreissu

 

 

 

Katja Lohko-Soner

johtava asiantuntija, liikennejärjestelmä ja kehittäminen