Maailma muuttuu ja niin muuttuu ajoneuvokatsastuskin

16.5.2018 15.10, Kirjoittanut Olli Lindroos
 

Aloitin virkaurani liikennehallinnossa huhtikuussa 1991. Autorekisterikeskuksesta oli juuri tehty valtion liikelaitos. "Tervetuloa virastomuseoon", olivat pomon ensimmäiset sanat ensimmäisenä työpäivänäni. Huhut tiesivät kertoa katsastusmiesten tuolloin olleen niin pelottavia viskaaleita, että katsastusasemien pitkissä jonoissa joku pelokas asiakas olisi jopa kuollut sydänkohtaukseen katsastusta odottaessaan. Katsastusta ryhdyttiinkin määrätietoisesti muuttamaan asiakaslähtöiseksi palveluksi. Julkisella sektorilla alettiin ymmärtää, että olemme asiakkaita varten eikä päinvastoin.


Katsastustoiminta avattiin kilpailulle vuonna 1994. Tuossa vaiheessa kovin moni ei varmaankaan uskonut, että katsastustoiminnasta tulee pääomansijoittajiakin houkuttelevaa liiketoimintaa. Muutosvauhti on noista ajoista kiihtynyt huomattavasti ja fakta lienee, että nykyvauhtikin on hidas tulevaisuuden näkökulmasta tarkasteltuna.

Hinta ja laatu - katsastuskeskustelun valtit

2000-luvun lopulla alkoi keskustelu katsastuksen hinnoista. Katsastuslainsäädäntö ajanmukaistettiin ja viranomaiset alkoivat seurata katsastusmarkkinoiden ja katsastushintojen kehitystä perinteisten vika- ja hylkäystilastojen ohessa. Katsastuksen hinnat saatiinkin kääntymään laskuun.

Katsastuksen laadusta on käyty ajoittain runsaastikin keskustelua. Teknisten vikojen osuus on pieni kevyen kaluston onnettomuuksissa, mikä lienee ainakin osittain katsastuksen ansiota. Jatkuva parantaminen on tärkeää myös katsastuspalvelun osalta.

Yhteistyö viranomaisten ja alan toimijoiden kesken on tässä keskeisellä sijalla. Vastuu palvelun laadusta eli siitä, että katsastuksessa löydetään keskeiset liikenneturvallisuuteen vaikuttavat viat, on selkeästi yrityksillä. Viranomaisen tehtävänä on huolehtia mahdollistavasta sääntelystä sekä tehokkaasta riskiperusteisesta valvonnasta, jotta varmistetaan tasalaatuinen katsastus ja jotta samat kohteet tarkastetaan samoin periaattein katsastuspaikasta riippumatta.

Katsastusaikavälin uudistus tuo odotettuja muutoksia autoilijalle

Nyt muutoksen tuulet puhaltavat taas voimakkaammin. Henkilö- ja pakettiautojen katsastusaikaväliä harvennetaan 20.5. alkaen normien purkamisen ja hallinnollisen taakan vähentämisen hengessä. Katsastuksen arvosteluperusteet pysyvät käytännössä ennallaan ja päästömittausta kevennetään, joten asiakas jää kyllä muutoksessa plussan puolelle.

Omat kansalliset ns. Suomi-lisät on haluttua karsia säädöksistä pois ja direktiiviä on tulkittu Suomen olosuhteiden ja suomalaisen autoilijan näkökulmasta. Ihan katsastusdirektiivin minimiin 4-2-2-2 ei nyt päästä, vaan yli kymmenvuotiaat autot katsastetaan jatkossa vuosittain eli mallimme tulee aikaisemman 3-2-1-1
-mallin sijaan olemaan 4-2-2-2-1. Suomen autokannan korkea keski-ikä onkin yksi peruste sille, että yli 10 vuotiaat autot tulee katsastaa jatkossakin vuosittain. Trafi julkaisee vuosittain tietoa katsastusmarkkinoiden kehittymisestä sekä katsastuksen laadusta.

Katsastuksen monet roolit

Katsastusvälin harventaminen on oikeansuuntainen ja rohkea päätös. Ruotsi teki vastaavaan aikaan päätöksen olla harventamatta katsastusaikaväliä.

Suomessa jatkuvasti vanheneva autokantamme ja keliolosuhteemme ovat tietysti yhteisenä päänvaivanamme yhteiskunnassa. Vastuu auton kunnosta on kuitenkin aina auton kuljettajalla. Auto hankitaan tiettyyn yksilölliseen tarpeeseen. Katsastus toki toimii tässä oivana tukena. Jatkossa auton voikin katsastaa ns. rullaavan katsastuksen ansiosta haluamanaan ajankohtana, minkä ansiosta myynti- ja ostotilanteissa auto voi aina olla katsastettu.

Katsastuksen rooli on hieman erilainen erilaisille autoilijoille ja autoille. Monen vanhan auton omistaja saattaa hakea katsastuksesta vikaluettelon, mitä pitää korjata, kun taas monen uuden auton omistaja ostaa huollon ja katsastuksen pakettina, jolloin juuri huolletusta autosta ei katsastuksessa juurikaan vikoja enää löydy.

Autojen sekä niiden valmistusmateriaalien ja valmistusmenetelmien laatu paranee koko ajan. Myös autojen käytettävyys sekä ympäristöystävällisyys ja liikenneturvallisuus paranevat nekin jatkuvasti. Uusina haasteina ovat uudet tekniset, mm. kuljettajaa avustavat järjestelmät ja niiden toimintakunnon varmistaminen.

Tulevaisuuden auto katsastaa itse itsensä?

Nyt olemme jälleen kerran suuressa murrosvaiheessa. Digitaalisuus murtaa vanhoja liiketoimintamalleja ja synnyttää ihan uudenlaisia palvelukonsepteja. Olemme jo tutkimuksissa kokeilleet, miten auto voisi anturiensa kautta itsediagnostiikalla havaita huolto- ja korjaustarpeet. Tavoitteena on pyrkiä varmistamaan, että auto on jatkuvasti liikennekelpoinen.

Tulevaisuuden auto on todennäköisesti jotain ihan muuta kuin mihin olemme tottuneet: connected, automated, shared, electric – ja itsensä katsastava? Kuljettajasta tulee matkustaja. Tähän kehitykseen olemme lähteneet jo aktiivisesti mukaan. Haluamme jatkossakin olla aktiivinen toimija ja edelläkävijämaa. Emme tyydy seuraamaan muualla tehtyjä ratkaisuja vaan haluamme olla se maa, josta muut tulevat hakemaan oppia ja näkemyksiä – myös ajoneuvokatsastuksesta.

#katsastus
#katsastusaikaväli
#liikenneturvallisuus

 *korjattu 6.6.2018 vuosiluku

 

 

Olli Lindroos

toimialajohtaja, liikennevälineet

5 kommenttia "Maailma muuttuu ja niin muuttuu ajoneuvokatsastuskin"

Erik Stålhammar, Trafi 18.6.2018 11.31

Vastauksena kommenttiisi Arto Hellgren:
Uusissa säädöksissä ei ole tullut muutoksia siihen kuinka ajokieltoon määrättyä ajoneuvoa saa käyttää liikenteessä. ( Ajoneuvolaki (1090/2002) 56 § 2. mom. :”ajokieltoon määrättyä ajoneuvoa ei saa käyttää liikenteessä ennen kuin katsastuksessa havaitut viat ja puutteellisuudet on korjattu ja ajoneuvo hyväksytty katsastuksessa”) Ainoastaan merkittävän ympäristöhaitan vuoksi ajokieltoon määrättyä ajoneuvoa saa kuitenkin käyttää liikenteessä, kun ajokiellon aiheuttanut vika tai puutteellisuus on korjattu ja ajoneuvon ajokielto poistettu katsastuksessa.

20.5.2018 voimaantulleessa arvosteluperustemääräyksessä (TRAFI/182560/03.04.03.00/2018) on selkeytetty ja lisätty ajokieltoon johtavien vikojen arvostelua verrattuna vanhaan arvosteluperuste -ohjeeseen. Muutoksien taustalla on määräaikaiskatsastusdirektiivi. Yksi näistä muutoksista on nimenomaan se, että kun renkaan kulutuspinta on alle 1,6 mm, niin se tulee arvostella ajokieltoon johtavaksi viaksi.

Arto Hellgren 17.6.2018 13.59

Katsastus ohjeistus on täysi susi, tuli voimaan 1.5.2018.
Käytän esimerkkiä byrokraattisesta ja täysin joustamattomasta järjestelmästä nimeltä katsastus. On luotettava automerkki, missä vikoja ilmenee harvoin, mutta kuinkas ollakkaan, kohtaan elämäänsä kyllästyneen katsastusmiehen, joka miettii, että kolme vikaa pitää löytää, että saadaan tämäkin luotettava auto näyttämään huonolta. Katsastus päättyy toteamukseen, takarenkaissa ei löytynyt joka kohdasta 1,6mm, oli 1,5mm, vaikka jossain kohtaa oli 2mm, eli siinä tuli 2 vikaa, kolmas vika haettiin väkisin ohjauksen alatukivarren väljyydestä.
Tästä seurasi hylkäys ja ajokielto. Samana päivänänä vaihdoin uudet renkaat ja tukivarren vaihdon sain muutaman päivän päähän. Kävin näyttämässä uudet renkaat, en saanut ajokieltoa pois, vaikka tarvitsen autoa työssäni. Kysyn vaan onko toimittu joustavasti vai onko uusien säännösten tarkoitus olla ilkeämielinen kansalaisiaan kohtaan ?

Arto Hellgren 17.6.2018 13.59

Katsastus ohjeistus on täysi susi, tuli voimaan 1.5.2018.
Käytän esimerkkiä byrokraattisesta ja täysin joustamattomasta järjestelmästä nimeltä katsastus. On luotettava automerkki, missä vikoja ilmenee harvoin, mutta kuinkas ollakkaan, kohtaan elämäänsä kyllästyneen katsastusmiehen, joka miettii, että kolme vikaa pitää löytää, että saadaan tämäkin luotettava auto näyttämään huonolta. Katsastus päättyy toteamukseen, takarenkaissa ei löytynyt joka kohdasta 1,6mm, oli 1,5mm, vaikka jossain kohtaa oli 2mm, eli siinä tuli 2 vikaa, kolmas vika haettiin väkisin ohjauksen alatukivarren väljyydestä.
Tästä seurasi hylkäys ja ajokielto. Samana päivänänä vaihdoin uudet renkaat ja tukivarren vaihdon sain muutaman päivän päähän. Kävin näyttämässä uudet renkaat, en saanut ajokieltoa pois, vaikka tarvitsen autoa työssäni. Kysyn vaan onko toimittu joustavasti vai onko uusien säännösten tarkoitus olla ilkeämielinen kansalaisiaan kohtaan ?

Autokatsastuskokeilu 6.6.2018 3.34

Tämä on asian ydin josta olisi pitänyt lähteä liikkeelle 100 vuotta sitten:

Katsastuksen vaikutus liikenneturvallisuuteen pitää tutkia. Vaikuttava katsastustiheys on aivan varmasti jokin muu kuin virkamiesten arvaamalla esittämä 12/24 kuukautta.

Hinta ja laatu tarkoittaa sitä millä rahalla saadaan ehkäistyä liikenneonnettomuus. Ja sitä ei voida mitata ja laskea katsastuskonttorilla. Asia voidaan mitata vain tieliikenteessä. >

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2673

Hannu Vittaniemi 5.6.2018 19.24

Hei! Asiavirhe, katsastus vapautui 1994

Osallistu kommentoimalla

  • Voit kommentoida nimellä, nimimerkillä tai anonyymisti.
  • Kunnioita kanssakeskustelijoitasi. Haukkuminen, epäasiallinen kielenkäyttö ja nimittely on kiellettyä.
  • Älä julkaise omia tai muiden henkilötietoja. Kanavamme on julkinen.
  • Rasistiset tai muut ihmisiä, yhteisöä tai uskontoa loukkaavat viestit ovat kiellettyjä, samoin rikokseen yllyttävät ja muuten lainvastaiset viestit.

Asiattomat viestit poistetaan. Viestin poistamisesta ei ilmoiteta kirjoittajalle. 

Kommentoi

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.