Oodi yhteistyölle!

14.6.2018 13.30, Kirjoittanut Kaisa Sainio
 

Liikennepalvelulain II-vaihe on loppusuoralla – lakimuutos tulee voimaan 1.7.2018. Siinä missä lain I-vaihe uudisti mm. takseja koskevan lainsäädännön, II-vaihe pyöräyttää mm. rautatiejärjestelmän kelpoisuuskuviot liki täysin uusiksi. Tai mullistaa ainakin.


 

Lakimuutoksella kumottava laki rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä on oiva esimerkki sääntelystä, jonka sietikin päätyä hallitusohjelman mukaisten ja osin hartiavoiminkin rutistettujen sääntelynpurkutoimenpiteiden kohteeksi. Yksityiskohtainen, vanhoille toimintamalleille perustuva ja toimijoiden kädet sitova sääntely ei liene sitä uusinta hottia.

Uutta oli sen sijaan tapa, millä sääntelymuutos tehtiin.

Yhteistyöllä isolla Y:llä.

Koska ymmärrettiin, että muutoksella on alan toimijoille iso merkitys.

Koska nähtiin viranomaisosaamisen riittämättömyys.

Koska haluttiin tehdä priimaa.

Koska tajuttiin, että ilman yhteistyötä sitä ei saada.

Päätös sääntelyn uudistamisesta tehtiin syksyllä 2015 ja sen jälkeen on kuljettu pitkä matka – välillä rämpien ja välillä loikkien, mutta pääosin käsi kädessä – ei koskaan nokittain. Ensimmäiset vauhdilla kirjoitetut pykälät jaettiin alan toimijoille tammikuussa 2016 viikkoa ennen ensimmäistä sidosryhmätilaisuutta ja tietoisesti raakileina. Sen jälkeen on järjestetty niin keskustelutilaisuuksia, infotilaisuuksia, kuulemistilaisuuksia ja lausuntokierroksia sekä arvioitu vaikutuksia ja hienosäädetty pykäliä. Kyseenalaistettu, pohdittu ja viimeistelty. Kertaa monta. Yhdessä.

Roolit olivat alusta asti selvät. Ministeriö veti sekä ohjasi ja Trafi työsti sekä hienosääti, mutta ei suinkaan yksin vaan yhdessä muutosta varten perustetun yhteistyöryhmässä kanssa – yhdessä alan toimijoiden kanssa. Vaikka keskustelussa oli välillä värejä enemmän kuin tarpeeksi ja rautalankaakin puolin ja toisin tarvittiin, yhteistyö oli hyvää alusta alkaen ja parani juostessa. Me emme pelkästään saaneet aikaan pykälämuutoksia vaan paljon enemmän: kartoitimme muutoksen merkityksiä alan toimintaan, laadimme ohjeita ja toimintatapoja, levitimme tietoa ja pehmensimme muutosta – opimme. Puhuimme samaa kieltä.

Vaikka muutos on vasta ovella ja kysymysmerkkejäkin vielä ilmassa, olen ylpeä työstämme.

Ylpeä siitä, että teimme tämän yhdessä.

Ylpeä siitä, että olimme valmiit muutokseen.

Ylpeä siitä, että ylitimme esteet.

Ylpeä siitä, että ettemme halunneet tinkiä turvallisuudesta.

Ylpeä siitä, että mahdollistimme ja paransimme alan toimintaedellytyksiä.

Ylpeä siitä, mitä saimme aikaan.

Siitäkin huolimatta, ettei lopputulos ole täydellinen ja että kehitettävää riittää jatkossakin. Että työtä pitää jatkaa.

Koska se ei ole ongelma.

Yhteistyöllä pystymme senkin.

#yhteistyö
#norminpurku
#rautatiet
#työnilo
#oikeaasenne
#liikennepalvelulaki

 

 

Kaisa Sainio

kehityspäällikkö, liikenteen toimijat