Tilastosivuja uudistamassa – tavoitteena tietojen selkeys ja visuaalinen ilme

19.10.2018 13.50, Kirjoittanut Mika Idman
 

Ennen Trafille siirtymistäni minulle oli kertynyt työkokemusta tilastojen parissa reilut kymmenen vuotta. Myös kollegoillani on vastaavaa kokemusta. Yhteenlaskettuna kokemusta tilastojen parista olikin useamman vuosikymmenen verran, kun lähdimme uudistamaan Trafin tilastosivuja.


Tilastojen julkaisemiseen liittyvät asiat ja painopisteet olivat siis melko tuttuja. Toisaalta aiemmassa työpaikassa tilastojen julkaiseminen oli sidottu tiukkaan muottiin eikä vapauksia sivuilla julkaistavien tietojen suhteen juurikaan ollut. Nyt elettiin julkaisemisen suhteen huomattavasti vapaammassa ympäristössä, mikä tarjosi omat mahdollisuudet, mutta myös haasteet työlle. Aikaa uudistukselle oli varattu vain vajaat puoli vuotta ja lisäksi työ tehtiin oman toimen ohessa, joten visiointiin ei ollut mahdottomasti aikaa.

Trafin tilastot ovat hyvin ajantasaisia. Monet tilastotiedot saadaan julkaistua nopeasti viiteajankohdan päättymisen jälkeen. Esimerkiksi kuukauden aikana tapahtuneista autojen ensirekisteröinneistä tarjotaan tietoja vain muutama päivä kuun vaihteen jälkeen. Ajantasaisuuden ollessa hyvällä tasolla, haasteena on ollut mm. tietojen esittämisen yhtenäisyys ja visualisointien tarkoituksenmukaisuus.

Lukumäärätiedon julkaiseminen painottuu tilastohakupalveluun

Tilastosivujen uudistuksen yhtenä tavoitteena oli saada tilastosivuilla tietojen julkaiseminen mahdollisimman automaattiseksi ja vakiomuotoiseksi. Trafin tilastohakupalveluun on panostettu viime vuosina huomattavasti ja sisältöä löytyy nykyisellään jo runsaasti.

Tilastohakupalvelua haluttiin hyödyntää lukumäärätietojen esittämisessä tulevaisuudessa yhä enemmän. Visualisoinnit oli määrä uudistaa nykyisten käytössä olevien työkalujen puitteissa, mikä tarjosi jo melko monipuoliset mahdollisuudet tietojen visualisoimiseksi.

Tilastotietoa entistä selkeämmin ja uusia visualisointityökaluja hyödyntäen

Sivuille luotiin mm. dynaamisia kuvioita, joissa siirtyminen tasolta toiselle onnistuu hiiren klikkauksella. Tällöin yhteen kuvioon pystytään sisällyttämään huomattavasti enemmän informaatiota kuin ennen. Kuviot ovat myös staattisia kuvioita kiinnostavampia, koska käyttäjä pystyy itse interaktiivisesti vaikuttamaan kuvion sisältöön.

Sivuille luotiin myös tilastohakupalvelun rajapintaa hyödyntäen automaattisesti päivittyviä kuvioita. Tilastohakupalvelun tietokantakuution päivittyessä myös kuvio nettisivuilla päivittyy. Tällä tavalla säästetään huomattavasti työaikaa, kun kuvion päivittäminen ei vaadi erillisiä toimenpiteitä.

Uudistus oli pääpainoltaan tilastosivuston kasvojen kohennus. Hienojen tilastovisualisointien ja helpommin lähestyttävän rakenteen lisäksi uudistuksen yhteydessä tuotiin myös useampia käyttäjää hyödyttäviä ominaisuuksia. Jokaiseen tilastoon sisällytettiin tilaston kuvaus, josta käyttäjä näkee mm. mitä tietoja tilasto pitää sisällään ja miten tiedot on hankittu. Myös aiheeseen liittyvää muuta tilastoinformaatiota tuodaan esille yksittäisten tilastojen sivuilla.

Tavoitteena mahdollisimman hyvä palvelu käyttäjille – anna kommentteja ja kerro toiveesi

Uudet tilastosivut julkaistiin 7.9.2018. Uudistustyössä hyödynnettiin muiden tilastoja julkaisevien virastojen ratkaisuja ja kehitettiin myös Trafin ympäristöön sopivia malleja. Lopputulokseen voi olla tyytyväinen. Sivustoja kehitetään edelleen ajatuksena tarjota juuri sitä informaatiota, mitä käyttäjät kaipaavat. Kommentit ja kehitysideat otetaan kiitollisina vastaan.

Huomenna lauantaina 20.10.2018 vietetään Euroopan tilastopäivää.

#tilastopäivä
#tilastot
#tilastotietokanta
#trafintilastot
#työnilo
#kehittäminen

 

 

Mika Idman

erityisasiantuntija, tieto- ja tilastopalvelut

5 kommenttia "Tilastosivuja uudistamassa – tavoitteena tietojen selkeys ja visuaalinen ilme"

Mika Idman 11.12.2018 9.00

Kuorma-autojen rekisteröintimäärät löytyvät Trafin tilastohakupalvelusta. Palveluun löytyy linkki tekstistä ja myös tilastosivuilta.

Aarne Mäkelä 10.12.2018 21.55

Sama komentti kuin Timo Riihimäellä.
Onko tilastoinnin laajuutta vähennetty poistamalla kuorma-autojen rekisteröinnit?

Timo Riihimäki 31.10.2018 20.13

10 eniten myytyä kuorma-autoa. Kuukausitilastoa en enää löydä. Onko julkaisu
lopetettu ?

Timo Riihimäki 31.10.2018 20.13

10 eniten myytyä kuorma-autoa. Kuukausitilastoa en enää löydä. Onko julkaisu
lopetettu ?

Timo Riihimäki 31.10.2018 20.11

10 eniten myytyä kuorma-autoa. Kuukausitilastoa en enää löydä. Onko julkaisu
lopetettu ?

Osallistu kommentoimalla

  • Voit kommentoida nimellä, nimimerkillä tai anonyymisti.
  • Kunnioita kanssakeskustelijoitasi. Haukkuminen, epäasiallinen kielenkäyttö ja nimittely on kiellettyä.
  • Älä julkaise omia tai muiden henkilötietoja. Kanavamme on julkinen.
  • Rasistiset tai muut ihmisiä, yhteisöä tai uskontoa loukkaavat viestit ovat kiellettyjä, samoin rikokseen yllyttävät ja muuten lainvastaiset viestit.

Asiattomat viestit poistetaan. Viestin poistamisesta ei ilmoiteta kirjoittajalle. 

Kommentoi

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.