Yksityisautoilun vähentämistä valintamuotoilun keinoilla

21.12.2018 13.50, Kirjoittanut Sami Mynttinen
 

Yksityisauto on ykkönen

Minulla on vahva muisto lapsuuden automatkoista. Perhe pakattiin tavaroineen autoon ja ajettiin viikonlopuksi maalle. Muistaakseni matka ei tuntunut pitkältä eikä auto pieneltä, vaikka sitähän se tietysti oli. Väistämätöntä pakkaamishässäkkääkään en muista. Mielikuva lapsuuden autoilusta on hyvin positiivinen. Ehkä lähtemiseen liittyvä vaihtelu tai jännitys selittää sen, tai yhteinen tekeminen.


Nuoruuden autoilussa perhe vaihtui kavereihin ja matkat päämäärättömään ajelemiseen. Tai ei oikeastaan päämäärättömään. Autohan oli mainio väline tutustua tyttöihin. Tämä kombinaatio selittää myös sen, että tilastollisesti nuorilla miehillä koko ajouran suurin onnettomuusriski on heti ajokortin saamisen jälkeen, mutta se ei ole nyt tämän jutun teemana. Päällimmäisenä nuoruusvuosista jäi mieleen se uusi vapauden tunne, mikä autolla porukassa ajelemiseen liittyi.

Myöhemmin vapauden tunne on vaihtunut arkiseen käytännöllisyyteen. Harrastus-, asiointi-, loma- yms. matkat hoituvat helposti ja mukavasti autolla. Autoilu tyydyttää hyvin liikkumistarpeeni ja voittaa helppoudessa ja joustavuudessa nykyiset vaihtoehdot. Omakohtaisen autoilukokemuksen perusteella vahva positiivinen tunneside, sosiaalisuus sekä mukavuus selittävät suhdettani autoiluun. Autoilukertomukseni paljastaa yksityisautoilun vähentämisen ykkösvastustajan: tottumuksen, toisin sanoen laiskuuden.

Motiivien ymmärtäminen tuo mahdollisuuden vaikuttaa

Auton käyttäjänä olen varmaankin tyypillinen tapaus. En oikein osaa ajatella autosta kokonaan luopumista vaihtoehtona. Toisaalta, lisääntynyt huoli ympäristön tilasta, autoilun kallis hintalappu sekä mahdollisuudet ulkoliikuntaan ovat lisänneet kiinnostustani kestäviin liikkumisvaihtoehtoihin.

Kovien ympäristötavoitteiden saavuttaminen edellyttää käyttäytymismuutosta nimenomaan yksityisautoilijoilta. Ilman autoilijoiden motiivien ymmärtämistä heitä ei saada houkuteltua kestävien vaihtoehtojen käyttäjiksi, eikä kiireisessä arjessa välttämättä edes kokeilemaan niitä. Ihmisten liikkumismotiivit vaihtelevat ja kaikille ei sovi sama vaihtoehto. Tulisi ymmärtää, miksi ihmiset valitsevat tai eivät valitse kestäviä liikkumisvaihtoehtoja. Valintamuotoilu voi lisätä ymmärrystä näistä valinnoista.

Valintamuotoilu – keskiössä ihmisten arkiset valinnat

Positiiviset tulokset käyttäytymistaloustieteestä ovat lisänneet ymmärrystä toimenpiteiden vaikuttavuudesta. Käytettiinkö sijoitetut panokset tehokkaasti haluttuun muutoksen aikaansaamiseksi? Valintamuotoilu (choise architecture) on eräs näkökulma käyttäytymistaloustieteeseen.

Valintamuotoilijaa kiinnostavat ihmisten arkiset valinnat. Ihmisiä voidaan tuupata (nudge) valitsemaan muuttamalla valintaympäristöä tai vaihtoehtojen esittämistapaa. Tavoitteena on saada ihmiset muuttamaan käyttäytymistään vapaaehtoisesti, valintojensa kautta. Tuuppaaminen voi vaikuttaa myös asenteisiin, mutta tuuppauslogiikan mukaisesti käyttäytymismuutos edeltää aina asennemuutosta. Ihmisten asennehan esimerkiksi sähköautoihin muuttuu koko ajan positiivisemmaksi, mutta vain harvoilla se konkretisoituu ostopäätöksenä.

Vihreät tuuppaukset aktivoivat kestäviin kulutusvalintoihin

Ympäristön hyvinvointia edistävät vihreät tuuppaukset (green nudges) aktivoivat ihmisiä kestäviin kulutusvalintoihin. Niiden vaikuttavuudesta ei ole vielä luotettavaa näyttöä laajojen kokeilujen ja systemaattisen analyysin puuttuessa. Vihreän tuuppaamisen keinoilla sekä yhdistelemällä niitä perinteisiin keinoihin on kuitenkin arvioitu saavutettavan vähintäänkin samantasoisia tuloksia kuin perinteisillä liikennepoliittisilla ohjelmilla.

valintamuotoilun keinot

Valintamuotoilun keinot voidaan jakaa kolmeen ryhmään:

  • informaation räätälöinti,
  • oletuskäyttäytymisen muuttaminen ja
  • fyysisen ympäristön muuttaminen.

Räätälöintiä on esimerkiksi informaation kohdentaminen tietylle kohderyhmälle, tai abstraktien asioiden, kuten auton käyttökustannusten konkretisointi. Ihmisten oletuskäyttäytyminen perustuu usein muiden käyttäytymiselle (ns. sosiaalinen normi), rajattuun valintamahdollisuuteen (default-optio) tai arkisiin käyttäytymisrutiineihin (inhimilliset ominaisuudet).

Ihmiset arvostavat kuluttamista preesensissä. Nykyisistä asioista halutaan pitää kiinni ja tavaroiden omistaminen lisää vastahakoisuutta niistä luopumiseen. Liian monta valintavaihtoehtoa johtaa usein siihen, että valitaan helpoin vaihtoehto, tai ei valita mitään. Fyysinen ympäristö vaikuttaa valintoihin usein tiedostamatta, samoin kuin siinä tapahtuvat muutokset.

Positiiviset kokemukset valintapäätösten keskiössä

Tiivistettynä voidaan sanoa, että valintamuotoilu auttaa ymmärtämään, miksi yksityisautoilu on niin suosittua. Ihmisten asenteet ja motivaatio liikkumiseen vaihtelevat. Yksityisautoilun kestävien vaihtoehtojen on tarjottava käyttäjille vähintään yhtä positiivinen liikkumiskokemus, jotta ne menestyvät.

Valintamuotoilun keinoilla voidaan lisätä myös perinteisten keinojen vaikuttavuutta. Onnistunut valintamuotoilu perustuu useimmiten käyttäjälähtöiseen räätälöintiin. Ja lopuksi: sekä perinteisten että valintamuotoilun keinojen vaikuttavuudesta tarvitaan lisää tietoa.

Blogia työsti myös johtava asiantuntija Katja Lohko-Soner. Yhteistyössä Katjan, Arto Salosen ja Aino Siparin kanssa olemme laatineet laajemman käsikirjoituksen tämän blogin aiheesta. Mietimme parhaillaan sille sopivaa julkaisukanavaa…

 

 

 

Sami Mynttinen

johtava asiantuntija, liikennejärjestelmä ja kehittäminen