Liikennemarkkinat murroksessa – parantuvatko palvelut?

24.1.2017 12.35, Kirjoittanut Pietari Pentinsaari
 

Minä pidin KutsuPlus-palvelusta, siis todella pidin! Se vastasi tarpeeseeni päästä ovelta ovelle joustavin aikatauluin, kohtuullisella hinnalla. Hintahan lopulta osoittautui osaltaan KutsuPlussan kohtaloksi, sillä hinta, jonka palvelusta maksoin, oli vahvasti subventoitu. Niin paljon, ettei palvelulla ollut elinvoimaa.


Vastaavaa palvelua jäi moni kaipaamaan, muuallekin kuin vain pääkaupunkiseudun ydinalueille. Tällaisten palveluiden syntymiselle on vain ollut esteitä niin lainsäädännöllisiä kuin teknillisiä. Taksit ovat toimineet omalla kentällään ja linja-autoliikenne omallaan, ikään kuin siiloissa. Rakenne ei ole vastannut siihen todelliseen tarpeeseen, joka kuluttajilla on erilaisten palveluiden sujuvaan yhteiskäyttöön ja kuljetuskaluston variaatio tarpeisiin.

Palveluiden monet mahdollisuudet

Yksittäiset taksialan kuljettajat ovat kertoneet ajatuksistaan vastata asiakkaidensa tarpeisiin. Eräs tilataksiyrittäjä kuvasi, kuinka hän haluaisi tarjota vakioasiakkailleen aikataulutettuna kimppakyytinä junalle, todeten, ettei se nykysäännöksillä ole laillista. Kovasti kuulosti tilataksiyrittäjän ajatus Kutsuplussalta, ja se ajatus kerrottiin jo vuosia ennen KutsuPlus–kokeilua!

Uudistuvalla lainsäädännöllä poistetaan esteitä palveluideoiden kokeilemiseksi. Liikennekaarella luodaan yrittäjille paremmat mahdollisuudet tarjota erityyppisiä palveluita. Hyvät uudet palvelut puolestaan parhaimmillaan paljastavat patoutunutta piilossa ollutta kysyntää, kuten olemme linja-auto liikenteen avautumisen yhteydessä nähneet.

Viranomaisen tietoisuus korvaa roolin vahvana toimijana

Kolikolla on toki toinenkin puoli. Mistä voimme olla varmoja, että kilpailu on tervettä, eikä muutos vie meitä toimivasta maailmasta toimimattomaan?

Tässä korostuu tieto ja tällä tiedolla ohjaaminen! Viranomaisten roolin keventyessä liikkumispalveluiden järjestämisessä, nousee rooliksi yhä vahvemmin seuranta ja tiedon jakaminen. Palveluiden hintatasojen muutosten seuranta on tärkeää, kuten on myöskin sen ymmärrys, mistä palveluiden tuottamisesta koostuvat kulut pääpiirteittäin muodostuvat. Viranomaiset voivat myös tasata muutostilanteessa tietoisuutta eri toimijoiden välillä.

Jotta tietoa olisi niin viranomaisten käytössä kuin jaettavaksi alalle, tulee viran-omaisten systemaattisesti kerätä tietoa ja tuottaa näkemystä siitä, mikä nykytilanne on. Viranomaisia ja yrittäjiä kiinnostavat pitkälti samat tiedot, mikä on kysyntä ja missä sitä on. Toisaalta viranomaisten tulee tietää, mikä on tarjonta, ja katsoa, miten se kohtaa kysynnän. Yrittäjiä tämäkin tieto varmasti kiinnostaa, poikkeamat voivat tarjota mahdollisuuden!

Toimivan ja onnistuneen seurannan sekä analysoinnin avulla viranomaiset voivat parhaiten kohdentaa mahdolliset tuet ja jättää markkinoille päävastuun liikenteen toteuttamisesta kysyntää parhaiten vastaavalla palvelulla.

Ei vain henkilöliikennettä, vaan vaikuttava kokonaisuus

Perinteinen jako henkilö- ja tavaraliikenteeseen kokee myös murrosta, kun saatavilla olevan tiedon avulla kuljetuksia pystytään yhdistelemään ennen näkemättömällä tavalla, mihin on tarvekin etäkaupan ja palveluistumisen yleistyessä.

Tyhjä tila, paikka, kuljetuskapasiteetin vajaakäyttö on hukattua resurssia, joka isossa kuvassa aiheuttaa suuren loven kansantaloudelle − ja tästä on liikenteessä kyse. Liikenteen markkinat eivät ole mikään ”pikku juttu”, edes näin Suomen mittakaavassa, kuten oheinen taulukko näyttää.

Liikenteen kentällä henkilöstöä on yli 141 tuhatta, liikevaihtoa 25 miljardia! Vertailuksi metsäteollisuus työllistää suoraan ja välillisesti n. 160 tuhatta henkilöä, ja tuotannon arvo suomessa n. 20,7 miljardia*.

Liikennemarkkinat ovat lukujen valossa työllistävä ja vaikuttava ala, mutta se voisi olla sitä vieläkin enemmän! Toivon tulevien uudistusten tuovan alan nykyisille ja uusille yrittäjille mahdollisuuksia luoda uusia elinvoimaisia palveluita, juuri sellaisia palveluita jotka vastaisivat kuluttajien tarpeisiin ja loisivat uutta kysyntää. Siitä minä pitäisin, siis todella pitäisin ja myös käyttäisin!

#MaaS

#liikennepalveluna

 

* Tilastokeskus, Alueellinen yritystoimintatilasto

 

 

Pietari Pentinsaari

johtava asiantuntija, liikenteen tieto

Yksi kommentti "Liikennemarkkinat murroksessa – parantuvatko palvelut?

taxari 17.12.2018 12.28

"Kolikolla on toki toinenkin puoli. Mistä voimme olla varmoja, että kilpailu on tervettä, eikä muutos vie meitä toimivasta maailmasta toimimattomaan"

Niin, auttaisko vaikkapa valvonta?

Poliisi voisi oikeasti valvoa tuolla liikenteessä vaikkapa näitä uusia takseja ja miksipä ei vanhojakin.

Trafikin voisi valvoa vaikkapa yhdessä Kelan ja Verottajan kanssa kokonaisuutta, luulenpa tietäväni mitä kaikkea löytyisi.

Jos Trafiin ilmoittaa luvattomasta liikenteestä tai lupaehtojen törkeästä rikkomisesta niin mitään ei tapahdu, kerrotaan vain että poliisi valvoo. Arvatkaas kenelle poliisi sitten vastuun kaataa?

Liikennelupa myönnetään hakijalle joka on vakavarainen, onko sellainen vakavarainen jolla on verovelkaa ja maksuhäiriöitä? Trafin mielestä on eikä lupia peruuteta, Miksi

Osallistu kommentoimalla

  • Voit kommentoida nimellä, nimimerkillä tai anonyymisti.
  • Kunnioita kanssakeskustelijoitasi. Haukkuminen, epäasiallinen kielenkäyttö ja nimittely on kiellettyä.
  • Älä julkaise omia tai muiden henkilötietoja. Kanavamme on julkinen.
  • Rasistiset tai muut ihmisiä, yhteisöä tai uskontoa loukkaavat viestit ovat kiellettyjä, samoin rikokseen yllyttävät ja muuten lainvastaiset viestit.

Asiattomat viestit poistetaan. Viestin poistamisesta ei ilmoiteta kirjoittajalle. 

Kommentoi

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.